Eol akkumlyativ formaları

Eol akkumulyasiya formaları - külək vasitəsilə narın, xırda mineral hissəciklərin müəyyən ərazilərdə toplanması nəticəsində əmələ gəlir. Eol akkumulyasiyası əsasən dəniz, allüvial, prolüvial  və s. çöküntülər hesabına əmələ gəlir. Azərbaycanda  eol akkumulyasiyası formaları daha çox Cənub-Şərqi Şirvanda, MilMuğan düzlərində yayılmışdır. 

Şəmkirdə, Şirvanda dəniz sahili ərazilərdə toplanan qum və balıqqulağı qırıntılarının külək vasitəsilə sovrulması nəticəsində geniş miqyasda dünlər yaranmışdır.

Mil düzündə əsasən allüvial mənşəli eol qum təpələrinə rast gəlinir. Bunlardan ən tipik qum təpələri Şirin qum və Ağ gölün cənub hissələrində olan təpələrdir. Bu təpələrin hündürlüyü 3-5 m olub, əsl səhraları xatırladır.[1]

Həmçinin baxRedaktə

İstinadRedaktə

  1. M.A.Müseyibov, R.İ.Quliyev. Azərbaycan SSR-nin geomorfologiyası. Bakı-1974.