Əsas menyunu aç

Epos — hər bir xalqın ictimai-estetik təfəkkürünü bütövlükdə əhatə edən folklor əsəri.

Epos həmin mətnləri öz içinə alan, onları bütövlükdə əhatə edən dastançılıq düşüncəsidir. Eposda dastançılığın bütün süjetləri və motivləri cəmlənir. Yəni hər hansı bir dastan konkret bir süjeti və onun tərkib hissələrini təşkil edən motivlərdən ibarətdirsə, epos bütün dastanların süjetlərini və motivlərini əhatə edən dastançılıq ənənəsi, dastançılığın düşüncə ehtiyatı, xəzinəsidir.[1]

Mündəricat

Şumer eposuRedaktə

Əsas məqalə: Gilqameş

Akkad eposuRedaktə

Əsas məqalə: Enuma eliş

Qədim Yunan eposuRedaktə

İliadaRedaktə

Əsas məqalə: İliada

OdisseyaRedaktə

Əsas məqalə: Odisseya

Qədim Hind eposuRedaktə

MahabharataRedaktə

Əsas məqalə: Mahabharata

RamayanaRedaktə

İran eposuRedaktə

Əsas məqalə: Ameşa - Spenta

ŞahnaməRedaktə

Əsas məqalə: Şahnamə

Türk eposuRedaktə

Ərqənəqon DastanıRedaktə

Əsas məqalə: Ərgənəqon Dastanı

Dədə QorqudRedaktə

Əsas məqalə: Kitabi Dədə Qorqud

ManasRedaktə

Əsas məqalə: Manas

AlpamışRedaktə

Əsas məqalə: Alpamış

KoroğluRedaktə

Əsas məqalə: Koroğlu dastanı

Azərbaycan dastanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Əsli və Kərəm
Əsas məqalə: Dastani Əhməd Hərami
Əsas məqalə: Folklor
  1. Seyfəddin Rzasoy. Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst. Bakı, «Nurlan», 2008. – 188 səh.