Erməni təxribatı (Sumqayıt, fevral, 1988-ci il). Faktlar və mülahizələr (kitab)

Erməni təxribatı (Sumqayıt, fevral, 1988-ci il). Faktlar və mülahizələr.

Erməni təxribatı (Sumqayıt, fevral, 1988-ci il). Faktlar və mülahizələr.
Erməni təxribatı (Sumqayıt, fevral, 1988-ci il). Faktlar və mülahizələr.
Erməni təxribatı (kitab).jpg
Müəllif(lər) Eyruz Məmmədov
Nəşriyyat Bakı, Mütərcim
Nəşr 2005
Səhifə 64 səhifə
Tiraj 2000

Sumqayıt Gənclər, İdman və Turizm Baş idarəsinin sifariçi ilə 2005-ci ildə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap olunmuşdur.

  • Müəllif: Eyruz Məmmədov.
  • Rəyçi: tarix elmləri doktoru, professor Həqiqət Aslanov
  • Redaktor: Hacı Ağəddin Mansurzadə
  • Tiraj: 2000
  • Format: 84x108 1/32
  • Həcmi: 3,75 ç.v.