Eroziya fazası- erezion siklin bir hissəsi, bir-birinin ardınca baş verir və çay dərələrini bir sıra dəyişiklikdən sonra başqa nisbi səviyyədə ilkin vəziyyətə gətirir.Eroziya sikli 4 dövrə və ya E.f.ayrılır:1) dib eroziyası və ya dərənin dərinləşməsi; 2) yan eroziyası və yaxud dərənin genişlənməsi; 3)çöküntü toplanma fazası və ya dərənin doldurulması; 4) sakitlik və ya çöküntülərin yuyulması fazası.[1]

Həmçinin bax redaktə

İstinadlar redaktə

  1. Geomorfoloji Terminlərin İzahlı Lüğəti "Elm" Bakı 2012 səh.96