Eskort (fr. eskorte – müşayiәt) – (fr. escorte, it. scorta-dən) — Mühafizə və ehtiram göstərmək məqsədilə hərbi gəmi, təyyarə, hərbçilər qrupunun həyata keçirdiyi müşayiət.

NövlərRedaktə

1) hәrbi konvoy, mühafizә, müşayiәt dәstәsi.
2) Hәrbi vә nәqliyyat gәmilәrinin eskadra mina gәmilәri, keşikçi gәmilәr, sualtı qayıqlar vә ya tәyyarәlәrlә müşayiәt olunması.
3) Nәqliyyat tәyyarәlәrinin vә digәr tәyyarәlәrin, mәsələn, dövlәt xadimlәrini aparan tәyyarәlәrin qırıcı tәyyarәlәrlә müşayiәti.
4) Rәsmi şәxslәri qarşıladıqda vә yola saldıqda, dәfn mәrasimlәrindә vә s. hallarda təyin olunan fәxri eskort.

İstinadlarRedaktə