Etnogenez ( yun. ethnos – xalq və genesis – doğulma) Hər hansı bir xalqın mənşəyi,etnik qrupun formalaşması və inkişafıdır.[1] Bu, qrupun özünü identifikasiyası və ya kənar identifikasiya ilə yarana bilər.

Etnogenez termini əvvəlcə 19-cu əsrin ortalarında neologizm idi [2] və sonralar 20-ci əsrdə akademik antropologiyaya daxil edilmişdir. Etnogeni termini etnogenezin variantı kimi də istifadə olunur.

  1. According to the Merriam-Webster Dictionary .
  2. Timrod, Henry. ‘Ethnogenesis. Written at the Time of the Meeting of the Southern Congress, at Montgomery, February, 1861’. Charleston Daily Courier, 31 January 1862.