Evaporitlər - ifrat doymuş məhlullardan hövzə dibinə çökmüş kimyəvi çöküntülər. Evaporitlər əmələgəlmə prosesi qapalı və yarımqapalı hövzələrdə məhlulların qatılığı çox yüksək olan sahələrdə daha intensiv baş verir. Evaporitlər müxtəlif duzlar (halit, anhidrit, kalium duzları və b.), bəzi əhəngdaşları, dolomit aiddir. 

HaliteEncrustedCobbleDeadSea.JPG

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679