Exokardioqrafiya

Exokardioqrafiya — ürəyin ultrasəs müayinəsi. EKQ ilə birlikdə kardiologiyanın önəmli qeyri-invaziv müayinə üsullarından biridir.

NövləriRedaktə

Transtorakal (Döşüstü) Exokardioqrafiya (TTE)Redaktə

Transtorakal Exokardioqrafiya (TTE) zamanı ürək döşüstü, yəni bədənin xaricindən, müayinə olunur. Bu zaman əsasən 2 nöqtədən baxış keçirilir:

 • sol parasternal (döşsümüyü yanı) baxışda 2 müayinə kəsiyi var:
  • qısa ox kəsiyi
  • uzun ox kəsiyi
 • apikal (ürək zirvəsindən) baxışda 4 görünüş var:
  • dörd boşluq görüntüsü (dördkameralı görünüş)
  • beş boşluq görüntüsü (beşkameralı görünüş)
  • üç boşluq görüntüsü (üçkameralı görünüş)
  • iki boşluq görüntüsü (ikikameralı görünüş)

Digər əlavə ölçmə nöqtəsi subcostal nöqtədir (qabırğaaltı görünüş, xəncərəbənzər çıxıntının altından).

Döşüstü exocardioqramda müxtəlif kəsiklərdə ürəyin görünüşü
Apikal dörd boşluq görüntüsü
Subkostal görünüş
Sol parasternal uzun ox kəsiyində görünüşü
Apikal iki boşluq görüntüsü
Sol mədəciyin qısa ox kəsiyində görünüşü
Aortal qapağın qısa ox kəsiyində görünüşü

Müxtəlif yöntəmlərlə ürəyin fəaliyyətini aşağıdakı kimi müayinə etmək olar:

 • M-rejim ultrasəsin birölçülü müayinəsidir. Bu zaman sol parasternal yandan aortal və mitral qapaqlar, sol mədəcik müayinə olunur.
 • 2-ölçülü B-rejimində ağ-qara görüntülərin sayəsində real zamanda qapaqların quruluşu, mədəciklərin yığılma fəaliyyəti və ölçüləri müayinə edilir.
 • PW- və CW-Doppler
 • Rəngli Doppler[1]

Transezofageal (Yeməkborusudaxili) Exokardioqrafiya (TEE)Redaktə

Stress ExokardioqrafiyasıRedaktə

3D (Üçölçülü) ExokardioqrafiyasıRedaktə

Kontrastlı ExokardioqrafiyaRedaktə

Fetal (Döl) ExokardioqrafiyaRedaktə

İstinadlarRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə