Fərd (fəlsəfə)

Fərd, fəlsəfədə əsasən bir tək adamı təsvir etmək üçün istifadə edilən sözdür.

Fəlsəfə tarixində fərd məsələsini, əvvəl Sofistlər, sonra SokratPlaton, daha sonra Aristotel ələ almış, müəyyən bir qaydaya görə şərh etməyə çalışmışdırlar.