Fərhad Yusifov (alim)

Fərhad Firudin oğlu Yusifov — texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Təhsil şöbəsinin müdiri.

Fərhad Yusifov
Fərhad Firudin oğlu Yusifov
Ferhad Yusifov.jpg
Doğum tarixi (41 yaş)
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi informatika
Elmi dərəcələri texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İş yeri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.

Ümumi məlumatRedaktə

 • Fərhad Firudin oğlu Yusifov 1982-ci ildə aprelin 26-da anadan olmuşdur.
 • 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinın ”İstehasal Proseslərinin Avtomatlaşdırılması” fakültəsini bitirmişdir.
 • 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində “İnformatika və hesablama texnikası” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsi almışdır.
 • 2009-cu ildə “Loq-fayllar əsasında İnternetdən istifadənin analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş və 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ixtisası üzrə texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
 • 2011-ci ildə əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi məqsədilə 1 il müddətində Hradec Kralove Universitetində (Çex Respublikası) elmi ezamiyyətdə olmuşdur.
 • 2012-ci ildə LaSalle Ramon Llull Universitetində (İspaniya) “Open Minded Project Management” layihələrin idarə olunması istiqaməti üzrə kursu bitirmişdir.
 • İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda e-dövlətin yaradılması və inkişafının elmi-nəzəri əsaslarının işlənməsi, e-dövlətin qurulması proseslərinin təşkili və idarə olunması mexanizmlərinin işlənməsi istiqamətində araşdırmalar aparır.
 • Hazırda AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda Təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyir.

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda fəaliyyət göstərən Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədridir.
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda nəşr olunan “İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” və “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.

 • Ailəlidir: 1 oğlu var.
 • Əlaqə məlumatları:

Xidməti tel.: (994 12) 5101260
Faks: (994 12) 5396121
Elektron poçtu: ph.d@iit.ab.az, farhadyusifov@gmail.com
Ünvan: Az1141, Bakı şəh., B.Vahabzadə küç. 9, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Elmi məqalələrRedaktə

 • Alguliyev, R.M. Routing algorithm for vehicular ad hoc network based on dynamic ant colony optimization / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // International Journal of Electronics and Electrical Engineering. - 2016. - N: vol 4, no 1. - P. 79-83.
 • Alguliyev , R.M. The effective mechanisms in monitoring and management of e-government / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // Journal of Public Administration and Governance. - 2015. - N: 2. - P. 55-61.
 • Əliquliyev, R.M. Təmsi̇lçi̇ demokrati̇yadan bi̇rbaşa demokrati̇yaya, oradan da meri̇tokrati̇yaya: cəmi̇yyəti̇n i̇darə olunmasına konseptual baxışlar / R.M. Əliquliyev , F.F. Yusifov // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2015. - N: 2(6). - S. 41-49.
 • Alguliyev, R.M. Provide a New Method for Optimizing the Energy Consumption in Wireless Sensor Networks based Colonial Competitive Algorithm / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // MAGNT Research Report. - 2015. - N: Vol.3 (6). - P. 36-42.
 • Əliquliyev , R.M. Elektron dövlətin formalaşmasinin bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri / R.M. Əliquliyev , F.F. Yusifov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2014. - N: 2. - S. 3-13.
 • Alguliyev, R.M. Some up-to-date scientific-theoretical problems and solution perspectives of forming of electronic government / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences . - 2014. - N: Vol 5, N 12.. - P. 901-907.
 • Alguliyev, R.M. Effective E-government Management Mechanisms: Conceptual Approaches / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // Universal Journal of Communications and Network. - 2013. - N: Volume 1, İssue 2. - P. 44-49.
 • Alguliyev, R.M. Some Conceptual Views on Information Security of the Society / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev , F.F. Yusifov // Journal of Communication and Computer. - 2012. - N: vol.9, no 6.- P. 644-648.
 • Əliquliyev , R.M. Cəmiyyətin İnformasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar / R.M. Əliquliyev , Y.N. Imamverdiyev , F.F. Yusifov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2011. - N: 2.- S. 3-9.
 • Юсифов, Ф.Ф. Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов / Ф.Ф. Юсифов // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2010. - N: 01. - C. 45-54.
 • Yusifov , F.F. İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi: mövcud problemlər və onların həlli yolları / F.F. Yusifov // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2010. - N: 2. - S. 30-38.
 • Юсифов, Ф.Ф. Создание программных средств для анализа посещаемости сайта / Ф.Ф. Юсифов // Программные продукты и системы . - 2009. - N: 1. - C. 86-89.
 • Алгулиев , Р.М. Социальные сети как инструмент повышения эффективности механизмов государственного управления / Р.М. Алгулиев , Ф.Ф. Юсифов // Телекоммуникации. - 2009. - N: 9. - C. 25-30.
 • Алгулиев, Р.М. Кластеризация Web-пользователей на основе анализа посещаемости Web-сайтов / Р.М. Алгулиев , Ф.Ф. Юсифов // Телекоммуникации. - 2008. - N: 2. - C. 13-17.
 • Алгулиев , Р.М. Автоматическая идентификация интересов Web-пользователя / Р.М. Алгулиев , Р.М. Алыгулиев , Ф.Ф. Юсифов // Автоматика и вычислительная техника. - 2007. - N: 6, т.41.- C. 32-47.
 • Əliquliyev , R.M. WEB-serverlərdə toplanan satistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması / R.M. Əliquliyev , F.F. Yusifov // AMEA-nin Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. - 2007. - N: 2-3. - S. 144-148.
 • Алгулиев, Р.М. Методы контент-анализа информационного пространства как механизм обратной связи в э-правительстве / Р.М. Алгулиев , Ф.Ф. Юсифов // Информационные технологии. - 2007. - N: 8. - C. 64-67.
 • Алыгулиев, Р.М. Разработка модели для изучения активности пользователей Web с помощью анализа Web-трафика. / Р.М. Алыгулиев , Ф.Ф. Юсифов // Автоматика и вычислительная техника. - 2007. - N: 4. - C. 73-77.
 • Aliguliyev, R.M. Development of a Model for Studying Web User Activity by an Analysis of Web Traffic / R.M. Aliguliyev , F.F. Yusifov // Automatic Control and Computer Sciences. - 2007. - N: 4, Vol. 41 . - P. 232-235.
 • Alguliyev , R.M. Automatic Identification of the Interests of Web Users / R.M. Alguliyev , R.M. Aliguliyev , F.F. Yusifov // Automatic Control and Computer Sciences. - 2007. - N: 6, vol.41.- P. 320-331.
 • Юсифов, Ф.Ф. Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов / Ф.Ф. Юсифов // Телекоммуникации. - 2006. - N: 8. - C. 13-18.

Beynəlxalq və respublika səviyyəli konfranslarRedaktə

 • Yusifov, F.F. Elektron kitabxana sistemində toplanan loq-verilənlərin analizi / F.F. Yusifov // “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı . - Bakı, 2016. - S. 131-133.
 • Yusifov, F.F. E-dövlət Sistemində “Big Data”: İmkanlar və Perspektivlər / F.F. Yusifov // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 169-171.
 • Yusifov, F.F. Elektron tibb elektron dövlətin seqmenti kimi / F.F. Yusifov // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 84-87.
 • Yusifov, F.F. Dayanıqlı, etibarlı və təhlükəsiz elektron dövlətin formalaşmasına bəzi konseptual yanaşmalar / F.F. Yusifov // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 134-137.
 • Yusifov, F.F. Elektron demokratiya mexanizmləri / F.F. Yusifov // Academic Science week-2015 international multidisciplinary forum.book of abstracts. - Bakı, 2015. - S. 190-191.
 • Alguliyev, R.M. Challenges in E-government: Conceptual Views and Solutions / The Ninth International Conference on Digital Society / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // The Ninth International Conference on Digital Society ICDS . - Lisbon, 2015. - P. 29-34.
 • Əliquliyev, R.M. Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləri / R.M. Əliquliyev , F.F. Yusifov // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 208-210.
 • Yusifov, F.F. Elektron dövlət modeli: beynəlxalq təcrübə, problemlər və yanaşmalar / F.F. Yusifov // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, . - Bakı, 2014. - S. 70-72.
 • Alguliyev, R.M. Economic View of Internet Freedom Issue / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // The Eighth International Conference on Digital Society (ICDS 2014). - Barcelona, 2014. - P. 71-73.
 • Yusifov, F.F. Elektron demokratiya və cəmiyyətin idarəolunması mexanizmləri / F.F. Yusifov // Fundamental və tətbiqi elmlərin (yer, texnika və kimya elmləri) aktual problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşmanın rolu Gənc alim və mütəxəssislərin I Beynəlxalq Elmi konfransı. - Bakı, 2014. - S. 195-197.
 • Əliquliyev, R.M. İnternet azadlığı məsələsinə iqtisadi baxış / R.M. Əliquliyev , F.F. Yusifov // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransının materialları. - Bakı, 2013. - S. 26-27.
 • Yusifov, F.F. Loq-fayllarının analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi / F.F. Yusifov // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2013. - S. 101-104.
 • Yusifov, F.F. Conceptual views on management mechanisms or e-government. / F.F. Yusifov // 7th International conference on application of information and communication technologies. - Baku, 2013. - P. 358-361.
 • Alguliyev, R.M. WEB Analytics as one of the Feedback Mechanisms in Electronic Government Management / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov , M.H. Sharifov // Proceedings of the IADIS International Conference WWW/Internet 2012. - Madrid, 2012. - P. 483-486.
 • Alguliyev, R.M. Methods of the Content Mining as the Feedback Mechanism in E-Government / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // Internet Technology and Applications 2011 (iTAP), International Conference on. - Wuhan, 2011. - P. 1 - 4.
 • Əliquliyev, R.M. Elektron dövlətin formalaşdırılmasında elektron məkan məlumatların rolu və perspektivləri / R.M. Əliquliyev , F.F. Yusifov // ?. - Bakı, 2011. - S. 138-143.
 • Alguliyev, R.M. Some conceptual views on information security of the society / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev , F.F. Yusifov // The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Conference Proceedings. - Bakı, 2011. - P. 150-153.
 • Юсифов, Ф.Ф. Концепция методики оценки состояния и развития электронного государства / Ф.Ф. Юсифов // "Elektron hökumət Azərbaycanda: nailiyyətlər və perspektivlər" Beynəlxalq konfransının materialları. - Bakı, 2010. - C. 160-162.
 • Юсифов, Ф.Ф. Концептуальные основы реформирования государственного управления / Ф.Ф. Юсифов // ?. - Баку, 2009. - C. 45-47.
 • Alguliyev, R.M. Electronic governance as transformation technology of public management / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // Application of Information and Communication Technologies, 2009. AICT 2009. International Conference on. - Baku, 2009. - P.
 • Yusifov, F.F. Elektron hökumət üçün çoxsəviyyəli idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması problemləri haqqında / F.F. Yusifov // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunan "Dövlət idarıçiliyində informasiya texnologiyalarının tətbiqi" mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri. - Bakı, 2008 . - S. 109-113.
 • Alguliyev, R.M. Forming effective mechanisms for management of E-covernment / R.M. Alguliyev , F.F. Yusifov // Abstracts The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications . - Baku, 2008 . - P. 29.
 • Юсифов, Ф.Ф. Об одном методе для анализа Web-трафика / Ф.Ф. Юсифов // VIII Международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии» . - Одесса, 2007. - C. 149.
 • Юсифов, Ф.Ф. Кластеризация и визуализация данных лог файлов с помощью нейронный сети / Ф.Ф. Юсифов // "Информационные технологии и кибернетика-2006"Сборник докладов и тезисов IV-го Международного научно-практического форума. . - Днепропеторвск, 2006. - C. 76-77.
 • Yusifov, F.F. Web Traffic Mining Using Neural Networks / F.F. Yusifov // 14-th International Enformatika Conference. IEC 2006 . - Praque, 2006. - P. 436-438.
 • Yusifov, F.F. Korporativ informasiya fəzalarında verilənlərin intellektual analizinin bir metodu haqqında / F.F. Yusifov // PCI 2006 "Kibernetika və informatika problemləri" Beynəlxalq konfransı. Cild II. - Bakı, 2006. - S. 119-121.
 • Юсифов, Ф.Ф. Анализ web-трафика / Ф.Ф. Юсифов // VII Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям (с участием иностранных ученых) . - Красноярск, 2006. - C. 100-101.
 • Юсифов, Ф.Ф. Применение методов интеллектуального анализа данных на WWW / Ф.Ф. Юсифов // Интеллектуальные технологии в образовании, экономике и управлении. Сборник статей II Международной конференции. - Воронеж, 2005. - C. 424-427.

Xarici keçidlərRedaktə

www.ict.az
library.ict.az

Həmçinin baxRedaktə

Vikikitabda Fərhad Yusifov (alim) ilə əlaqəli kitablar var.