Fətullah Arif Çələbi

(Fəthullah Arif Çələbi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Fəthullah ÇələbiOsmanlı imperiyasının ilk saray tarixçisi. 60000 beytdən ibarət Şahnamə-i Ali Osmanın müəllifidir. Əsərlərini farsca və türkcə yazmışdır Əlqas mirzə Səfəvinin nışançısı idi.[1] 1561-ci ildə Misirdə vəfat etmişdir.

Fəthullah Arif Çələbi
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Misir
Vətəndaşlığı Osmanlı İmperiyası
Atası Dərviş Məhəmməd Çələbi
Anası İbrahim Gülşəninin qızı
Fəaliyyəti şair

Əsərləri redaktə

 1. Şahnamə-i Ali Osman
 2. Vəqayi Sultan Bəyazid maə Səlim xan
 3. Fütuhati Cəmilə
 4. Adsız — Xaqaniyə nəzirə[2]
 5. Adsız — İmam Rzaya nəzirə[3]
 6. Sanəmül xəyal — insan orqanları haqda əsər
 7. Fərəsül əxyal — at orqanları haqda əsər
 8. Risalətül müəmma

Mənbələr redaktə

 1. Necib Asım, "Osmanlı Tarihnüvisleri ve Müverrihleri", TOEM , ll f 7 1 1327), s.428–429
 2. Aşık Çelebi, Meşa irü'ş·şuara, vr. 165'-166b
 3. Əli, Künhü'l·ahbar, nr. 5959, v r. 403