FAT fayl sistemi (ing. FAT file system) - MS-DOS əməliyyat sistemində verilənləri diskdə saxlamaq üçün istifadə olunan fayl sistemi. FAT (File Allocation Table – faylların yerləşdirilmə cədvəli) formatlaşdırma zamanı diskdə yaranan verilənlər strukturudur. Faylı diskdə saxlayarkən (diskə yazarkən), MS-DOS həmin faylı tapıb-oxumaq üçün gərəkli olan informasiyanı FAT-da yerləşdirir. OS/2 əməliyyat sistemi həm FAT, həm də daha məhsuldar olan HPFS sistemində formatlaşdırılmış disklərdə işləyə bilər. Windows NT ailəsindən olan əməliyyat sistemləri həm FAT-dan, həm də HPFS-dən istifadə edə bilər, bundan başqa, onun öz fayl sistemi – NTFS var[1].

FAT fayl sistemli disk 512 baytli sektordan təşkil olunub. Sektor verilənlərin oxunub yazılmasında istifadə olunan ən kiçik vahiddir. Fayli verilənlər sahəsində yerləşdirmək üçün istifadə olunan ən kiçik vahid klastr-dir. Klastrın ölçüsü 64 kb-yaxini ola bilər. Qeyd edək ki, 16 Mb-dan kiçik ölçülü məntiqi disklər FAT 12 versiyalı ilə formatlaşdırılır. FAT 12 FAT-ın ilk versiyasıdır və kiçik ölçülü informasiya daşıyıcıları üçün nəzərdə tutulub. FAT 16 fayl sistemində məntiqi diskin ölçüsü 4 Gb-a qədər olmalıdır[2].

FAT 32 fayl sisteminin əsas üstünlüyü FAT 16-ya nisbətən böyük həcmli məntiqi diskləri dəstəkləməsidir. FAT 32 2047 Gb-a qədər (2 Tb-qədər) ölçülü, məntiqi diskləri dəstəkləyir. FAT 32 faylların yerləşmə cədvəlində hər bir klastr üçün 4 b, amma FAT 16 üçün 2 b-dan istifadə olunur.

Ədəbiyyat

redaktə
  1. İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.
  2. "FAT File System (Windows Embedded CE 6.0)". Microsoft. January 6, 2010. Retrieved 2013-07-07.

Xarici keçidlər

redaktə