FLOPS (həmçinin flops, flop/s) (ing. FLoating-point Operations Per Seconddən akronim, flops kimi tələffüz edilir) — kompüterlərin sürətini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən ölçü vahidi. Hesablama sisteminin bir saniyədə neçə əməliyyat həyata keçirmə göstəricisidir.

MənbəRedaktə