Fakultativ – məcburi olmayan, könüllü, öz arzusu ilə seçilən. Məsələn, mühazirələrin fakultativ kursu.

Fakultativ kurs (lat. facultas – bacarıq, imkan) – təlimin təşkili formalarından biri. Qeyri-icbari tədris kursu, yaxud elmi-nəzəri biliklərini artırmaq məqsədilə ali məktəb tələbələri və orta ixtisas təhsili məktəblərinin şagirdləri tərəfindən öz istəklərinə görə öyrəndikləri fənn. Əlavə ixtisaslaşmaya kömək edir. Ali, orta (yuxarı siniflər), ixtisas və texniki peşə məktəblərində tələbə və şagirdlərin elmi və tətbiqi biliklərini genişləndirmək, şəxsi bacarığını artırmaq, marağını təmin etmək məqsədi ilə, öz arzularına görə öyrəndikləri kurs, fənn.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Baki, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.