Fantaziya

Dəqiqləşdirmə
  • Fantaziya (musiqi) — formal və stilistik olaraq fərqli janrların ümumi təyinatı, sərbəst formalı instrumental musiqi pyesi.
  • Fantaziya hamamı — Bakıda yerləşən 1896-cı ildə tikilən məşhur hamam.
  • Fentezi — Ədəbiyyatdan götürülmüş və film, cizgi film eləcə də teatr kimi bir sıra sahələrdə istifadə olunan janrdır.