Felyeton

qəzet-jurnal səhifələrində çap olunan əsərlərin, əsasən, satirik şeirin xüsusi növü

Felyeton (fr. feuilleton, feuille — "səhifə") – qəzet-jurnal səhifələrində çap olunan əsərlərin, əsasən, satirik şeirin xüsusi növü. Həm nəsr, həm də nəzmlə yazılan felyetonda ictimai həyatın mənfi cəhətləri tənqid olunur və lağa qoyulur. Felyetonun ilk dəfə meydana çıxdığı Fransada keçmiş zamanlarda teatrədəbiyyat aləmindəki hadisələrə dair məzəli və kəskin tənqidi məqalələr felyeton adlanırdı.[1]

Azərbaycanda ilk dəfə felyeton janrını ədəbiyyatımıza Mirzə Ələkbər Sabir gətirmişdir

MənbəRedaktə