Fenşuy

Fenq Şui (HavaKülək) – təbiətdə olan enerjini, yaşadığımız ətrafda hərəkətə çevirmə texnologiyasını göstərən köhnə bir Çin təlimi.

Fenq Şui köhnə bir Çin yaşayış tətbiqi olub, ətrafla uyğunlaşmasını təmin etməyə istiqamətli, kosmosda məkanın nizamını etməyə istiqamətli bir tətbiqdir. Bu terminin qaynağının "küləklərin vəhşi / Günəş ilıq / Su ay / Ağaclar gur" şeirindən gəldiyinə inanılır. Beş min illik keçmişi olan Fenq Şui təliminin, insanın yaranma xüsusiyyətlərinə uyğun həyat sahələrini tənzimləmə üsulu olduğuna və beləcə daha sağlam yaşanılıb, xoşbəxt əlaqələr qurulacağına, fərdi inkişafdan kariyeramızı inkişaf etdirib qazanc artımına yaxşı təsir etməsinə inanılır. Fenq Şui coğrafi, dini, fəlsəfi, riyazi və ideoloji fikirlərin bir qarışığını ehtiva edən ayrı bir Çin inanc sistemidir. Ancaq bir din ya da təriqət deyil.

Bir yerin "yaxşı bir fenq şui" yə sahib olması oranın təbiətlə harmoniya içində olması, "pis bir fenq şui" yə sahib olması isə oranın təbiətlə uyğunlaşmasız olmasıdır. Fenq Şui bir dekorasiya stili deyil. Daha çox ana xəttləri bir çox dekorasiya stili ilə uyğun bir intizamdır. İnsanlar ümumiyyətlə yaxşı bir fenq şuiyə sahib və ya sahib deyil deyə açəqlamazlar. Fenq Şui elmi universal və planet üzərindəki hər insan ilə uyğun olduğuna inanılar.

Əsas qaydalarRedaktə

  • Çi: Ənənəvi Çin mədəniyyətində kainatdakı hər canlının bir parçası olduğuna inanılan həyat enerjisi, mənəvi enerji.
  • Yin-yan: Çin fəlsəfəsində, insanların təbiətdəki hadisələri alqılayışlarında qarşılaşdıqları və kainatdakı hər dinamik obyektdə olduğuna inanılan təbii əks ümumi təyin etmələri. Edilgeni, qaranlığı, dişili, olumsuzu və istehlakı açıqlayan "Yin" gecəyə, faktorları, aydınlığı, erile, uyğnluğu və istehsalı açıqlayan "Yang" isə gündüzə qarşılıq gəlir. Davamlı bir mübarizə içində olan Yin və Yang birlikdə bütünün yaradarlar.
  • Beş element: Ağac, od, torpaq, Metal və Sudan meydana gələr. İnsanlar da doğulduqları illər etibarilə bu elementlərin təsiri altındadır.
  • Baqua yön xəritəsi: Ən klassik Feng Sui təlimidir. Kompasın göstərdiyi istiqamətlərə görə məkanı 9 hissəyə ayırmağı nəzərdə tutur. Bu hissələr həyatın 8 əhəmiyyətli ölçüsünü və enerjinin çıxış nöqtəsi olan mərkəz hissəsini əhatə edir. Sağlamlıq, aşk, zənginlik, karyera, təhsil kimi gözləmələr Bagua xəritəsində istiqamətlərlə ifadə edili

MənbəRedaktə