Fenilalanin

Fenilalanin həyat üçün önəmli aminturşulardan biridir. Təbii halda məməlilərin südlərində mövcuddur. Süd və müxtəlif növ içki məhsulları istehsalında istifadə olunur. Antidepressiv təsiri vardır.

Fenilalanin: Kimyəvi quruluşu
Fenilalanin: 3D modeli