Fikrət Cahangirov

Fikrət Cahangirov Fətiş oğlu (1 aprel 1971(1971-04-01), Konstantinovka, Puşkin rayonu) — filologiya elmləri doktoru, professor. Azərbaycan Dillər Universiteti Təhsil fakültəsinin dekanı, İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının professoru.

Fikrət Cahangirov
Fikrət Cahangirov Fətiş oğlu
Foto-Oxford-14.jpg
Doğum tarixi 1 aprel 1971(1971-04-01) (50 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Təhsili Azərbaycan Dillər Universiteti

HəyatıRedaktə

 • 1971-ci il aprelin 1-də Biləsuvar rayonu İsmətli kəndində anadan olub.
 • 1978–1988-ci illərdə İsmətli kənd orta məktəbində təhsil alıb.
 • 1989–1991-ci illərdə orduda hərbi xidmət edib.
 • 1992–1997-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis-fransız dilləri fakültəsini "İngilis və fransız dilləri müəllimliyi" ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1997–2001-ci illərdə ADU-nun İngilis dilinin leksikası və ölkəşünaslıq kafedrasında müəllim işləyib.
 • 1998–2000-ci illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı olub.
 • 2001–2007-ci illərdə ADU-nun İngilis dilinin leksikası və ölkəşünaslıq kafedrasında baş müəllim, dosent və eyni zamanda Roman-german filologiyası fakültəsinin dekan müavini vəzifələrində işləyib.
 • 2001–2006-cı illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı olub.
 • 2007–2013-cü illərdə ADU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı olub.
 • 2013–2015-ci illərdə ADU-nun İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının müdiri və professoru
 • 2015–2017-ci illərdə ADU-nun Pedaqoji (Ingilis dili və alman dili üzrə) fakültəsinin dekanı, İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının professoru
 • 2017-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetində Təhsil fakültəsinin dekanı və İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının professorudur
 • Ailəlidir.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adlarıRedaktə

 • 1997, Azərbaycan Dillər Universiteti, İngilis-fransız dilləri fakültəsi, fərqlənmə diplomu
 • 2000, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universiteti.
 • 2004, Dosent, Azərbaycan Dillər Universiteti.
 • 2006, Filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Dilçilik İnstitutu.
 • 2009, Professor, Azərbaycan Dillər Universiteti.

Əmək fəaliyyətiRedaktə

 • 1997–2001, müəllim, baş müəllim, ADU-nun İngilis dilinin leksikası və ölkəşünaslıq kafedrası
 • 2001–2008, dosent, ADU-nun İngilis dilinin leksikası və ölkəşünaslıq kafedrası
 • 2001–2007, dekan müavini, ADU-nun Roman-german filologiyası fakültəsi
 • 2007–2013, dekan, ADU-nun Filologiya fakültəsi
 • 2008–2013, professor, ADU-nun İngilis dilinin leksikası və ölkəşünaslıq kafedrası
 • 2013–2015, kafedra müdiri, professor, ADU-nun İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrası
 • 2013–2016-cı illdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının eksperti
 • 2015–2017ci illdə ADU-nun Pedaqoji (Ingilis dili və alman dili üzrə) fakültəsinin dekanı, İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının professoru
 • 2016–2019-cı illdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Filologiya elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədr müavini
 • 2017-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetində Təhsil fakültəsinin dekanı və İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının professorudur
 • 2020-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Filologiya elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədridir.

Tədqiqat sahəsi və bildiyi xarici dillərRedaktə

 • German dilləri, Dil nəzəriyyəsi, Müqayisəli-tipoloji dilçilik, Müqayisəli-tarixi dilçilik
 • İngilis, fransız, rus və türk dilləri

Respublika və beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakıRedaktə

 • 1999, Bakı, Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu dissertantlarının elmi konf¬ransı.
 • 2003, Bakı, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Beynəlxalq konfrans.
 • 2007, Bakı, ADU, Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2008, Antverpen, Belçika, TEMPUS proqramı çərçivəsində "Ali təhsildə keyfiyyətə təminat" üzrə beynəlxalq seminar-treyninq.
 • 2009, Bakı, ADU, "Elm ili"nə həsr olunmuş "Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri" mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 • 2010, Bakı, ADU, "Mədəniyyətlərarası dialoq: Linqvistik, pedaqoji və ədəbi aspektlər"mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2010, Bakı, ADU, "Bolonya prinsiplərinin tətbiqi təcrübəsi"mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 • 2010, Los-Ancels, ABŞ, "Language Systems International College of English", Beynəlxalq dil təlimləri
 • 2011, Bakı, ADU, Universitetlərarası dialoq: Auditoriyanın idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq Respublika Elmi-praktiki konfransı.
 • 2011, Frayburq (Almaniya), "International Journal of Arts and Sciences" jurnalının təşkil etdiyi Beynəlxalq illik konfrans.
 • 2016, Bakı, ADU, "Koqnitivlik və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri" adlı Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 21–22 oktyabr.
 • 2020, Oxford, United Kingdom(England), University of Oxford, "15th International Conference on Interdisciplinary Social Science Studies- ICISSS 2020". 02–05 March 2020.

Çap olunmuş əsərləriRedaktə

A) Dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiyaları

 • 2000, Perfekt zamanlar. Bakı, "Elm", 77 s.
 • 2003, İngilis dilindən leksik çalışmalar toplusu (I, II kurslar üçün metodik vəsait). Bakı, "Nurlan", 122 s.
 • 2003, Modality in English: Semantic, pragmatic and psycholinguistic approaches. Islamic Republic of Iran,Tabriz, Sarab University, Akhtar Publication, 201s.
 • 2005, İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi.Bakı, "Elm",312 s.
 • 2006, The problem of modality in Germanic and Turkic Languages. Bakı, "Elm", 100s.
 • 2007, İngilis dilində perfekt zamanlar sistemi və onun Azərbaycan dilində ifadəsi. Bakı, "Elm",122 s.
 • 2013, İngilis dilinin leksikası üzrə praktikum. Bakı, "Letterpress", 132 s.
 • 2014, Dil və mədəniyyət. Bakı, "Elm və Təhsil" nəşriyyatı, 308 səh.
 • 2019, Language and Culture.(Coursebook for Master’s degree). Baku, Mutarjim, 168 səh.

B) Seçilmiş elmi məqalələri və tezisləri

 • 1998, İngilis dilində perfekt formaları haqqında bəzi qeydlər."Tədqiqlər", №2, Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
 • 1999, Present Perfect (indiki zaman Perfekti) və onun Azərbaycan dilində ifadə formaları. "Tədqiqlər", №4, Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
 • 1999, İngilis dilində bədii mətndə perfekt zaman formaları."Tədqiqlər", №5, Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
 • 2000, İngilis dilində Future Perfect (gələcək za¬man perfekti) və onun Azərbaycan dilində ifadə formaları. Dilçilik məsələləri, Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
 • 2000, Zaman: fəlsəfi və qrammatik işıqda. Azərbaycan EA xəbərləri. Ədəbiy-yat, dil və incəsənət seriyası, № 3–4.
 • 2000, İngilis dilində perfekt zaman formalarının üslub xüsusiyyətləri."Tədqiqlər",№2, Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
 • 2003, Modallıq kateqoriyasına dair bəzi qeydlər."Tədqiqlər", №1, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
 • 2003, Felin xəbər şəklinin modallığı. Dil və ədəbiyyat (nəzəri, elmi-meto¬dik jurnal), №4, BDU.
 • 2003, Modallıq kateqoriyasının məntiqi və qrammatik mahiyyəti (ilkin qeydlər). AMEA-nın xəbərləri (Humanitar və ictimai elmlər seriyası), № 1–4.
 • 2003, Modallığın linqvistik statusu. ADU-nun Elmi xəbərlər, № 4.
 • 2003, Mətnlərdə funksional – semantik sahə və modallıq."Tədqiqlər", №3, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
 • 2004, К вопросу о модальности в германских языках. Вопросы филологических наук, № 4 (8), Москва.
 • 2004, Некоторые заметки о проблеме модаль¬ности в тюркских языках. Вопросы гуманитарных наук, № 4 (13), Москва.
 • 2004, Modal aktuallaşma.Azərbaycan Milli Elmlər Akademi¬yasının Məruzələri.LX cild, № 1–2
 • 2004, Məntiqi modallıq kateqoriyası. Filologiya məsələləri, №1.
 • 2004, Modallığın ifadəsinin analitik və sintetik üsulları. Dil və ədəbiyyat (Nəzəri – elmi-me¬todik jurnal), № 1, BDU.
 • 2004, Germanşünaslıqda modallıq kateqoriyası¬nın tədqiqi. AMEA-nın xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası, № 2.
 • 2005, Azərbaycan dilçiliyində modallıq kateqo¬riyasının tədqiqi. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, № 1.
 • 2005, Əmr modallığı. Elm və cəmiyyət,№ 3, Bakı Slavyan Universiteti nəşri.
 • 2005, İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın leksik ifadə vasitələri.Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 2 (44), BDU.
 • 2005, İngilis və Azərbaycan dillərində modallı¬ğın fonetik (prosodik) ifadə vasitələri.AMEA-nın xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), № 1.
 • 2005, Türkoloji ədəbiyyatda modallıq kateqoriyasının tədqiqi. Türkologiya (Beynəlxalq elmi jurnal), № 1–2.
 • 2006, Azərbaycan dilində modallığın sintaktik ifadə vasitələri. Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 1(49), BDU.
 • 2006, İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın semantik təhlili: təsdiq modallığı. "Tədqiqlər", №1, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
 • 2006, İngilis və Azərbaycan dillərində inkar və sual modallığı.ADU-nun Elmi xəbərlər, №1.
 • 2006, İngilis və Azərbaycan dillərində əmr, şərt və "gələcək zaman" modallıqlarının ifadəsi. Azərb.Dövlət Pedaqoji Universite¬tinin Xəbərləri, №2.
 • 2006, Dialoji nitqdə modallıq. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №2, BSU nəşri.
 • 2006, On the problem of modality in language development: a reconsideration of the evidence. Babylon-Azerbaijan, Vol. 4, №1, Seattle, USA.
 • 2007, Müasir ingilis dilində modal məsdər probleminə dair. "Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları".
 • 2008, Azərbaycan təhsilində Boloniya prosesi."Cəmiyyət və zaman" qəzeti, № 2, 26 fevral.
 • 2008, Some Notes On the problem of the category of order in English. Filologiya məsələləri, № 7.
 • 2009, İngilis və Azərbaycan dillərində felin əmr şəklinin modallığına dair. ADU-nun Elmi xəbərlər, №4.
 • 2010, Qloballaşan dünyada ali təhsil. "Mədəniyyətlərarası dialoq: Linqvistik, pedaqoji və ədəbi aspektlər"mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, ADU, səh.19–21.
 • 2011, On the problem of modality in Germanic and Turkic languages. International Journal of Arts and Sciences, Vol.4, №18, USA.
 • 2011, Tezlik lüğətlərinin tərtibi və tətbiqi məsələlərinə dair. ADU-nun Elmi xəbərlər, №3.
 • 2012, Əmr şəklinin modallığı məsələsinə dair. ADU-nun Elmi xəbərlər, №3.
 • 2013, Müasir dilçilikdə qrammatik modallıq probleminə müxtəlif yanaşmalar. Dil və ədəbiyyat, №2, ADU nəşri.
 • 2014, Qeyri-verbal hərəkətlər və sükutun linqvokulturoloji təhlili. Dil və Ədəbiyyat, №1/2014, Bakı, ADU nəşri, səh.9–14.
 • 2014, Postmodern dövründə ali təhsilin perspektivləri. XXI əsr mədəni paradiqması multimədəni aspektdə Respublika Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, ADU, 25–26 noyabr 2014-cü il. s.102–103
 • 2015, Koqnitivlik və diskurs probleminə müasir baxış. "Dil və Ədəbiyyat", №4, ADU, Bakı, səh.19–26
 • 2016, Koqnitivlik və diskurs məsələsinə dair bəzi qeydlər. "Koqnitivlik və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri" adlı Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı, 22–21 oktyabr 2016-cı il, səh. 152–155.
 • 2020, Language and Cultural Identity. Oxford, United Kingdom(England), University of Oxford, "15th International Conference on Interdisciplinary Social Science Studies". Oxford Conference Series: March 2020 Abstracts Handbook, p.5–6.

İstinadlarRedaktə

http://ensiklopediya.gov.az/az/terms/7299/cild/17

https://adu.edu.az/az/education/bakalavr/tehsil-1-fakultesi/dekan/

https://adu.edu.az/az/xeberler/xeberler/4711.html