Fiksizm

Fiksizm- (rus. фиксизм, ing. fixism) /lat. fixus-bərk, sərt, sabit/- şaquli istiqamətli tek¬tonik hərəkətlərin həlledici ro¬luna və qitələrin vəziyyətinin sabit¬liyi haqqında təsəvvürlərə əsas¬lanan, tektonik fərziyyələr qrupu. Mo¬bilizmin əksinə olaraq F. ma¬teriklərin üfqi istiqamətdə böyük yerd-əyişmələrini inkar edir. F. XX əsrin 60-cı illərinə qədər tekto-nika¬da əsas istiqamət olmuşdur.

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə