Filiqran

Filiqran bəzi kağızların toxumasında olan və işığa tutulduğunda görünən şəkil və ya yazı. Əskinaslarda, poçt pullarından və dövlətə aid rəsmi sənədlərdə saxtakarlığın qarşısını almaq məqsədiylə tez-tez istifadə olunur.

20 Euro əskinasında yer alan su nişanı.