Filozey amöblər

Filozey amöblər (lat. Filosea) — İbtidailərin sinfidir.

Filozey amöblər
Elmi təsnifat
XƏTA: parentrang parametrlərini doldurmaq lazımdır.
???:
Filozey amöblər
Beynəlxalq elmi adı
  • Filosea

Quruluşu redaktə

Sapşəkilli psevdopodiyaları çox vaxt şaxələnən, nadir hallarda bir-biri ilə anastomozlaşan amöblərdir. Çanaqları nazik silisium lövhəcikləri idiosomlarla örtülür. Bəzən bu örtük kənar mineral və ya başqa ekzogen hissəciklərdən ibarət ola bilər. Çanağının forması ovalvarı, yumurta və ya çöpşəkilldir. Ağızcıq əsas etibarilə piriminaldır. Ağızın kənarları ya hamar, ya da müxtəlif formalı və ölçülü dişciklərlə əhatələnmişdir. [1]

Çoxalması redaktə

Çoxalması aqam yolladır. Bəzi növlərdə cinsi proses məlumdur. Əksərən su orqanizmləridir.

Ədəbiyyat redaktə

  1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. I cild. Bakı, Elm, 2002, 268 s.

İstinadlar redaktə

  1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. I cild. Bakı, Elm, 2002, 268 s.