Fiordlar

on və yüz kilomertlərlə qurunun içərilərinə soxulan dar, dərin /1000 m və çox/ körfəz

Fiordlar — (rus. фиорды, фьорды, ing. fiord) on və yüz kilomertlərlə qurunun içərilərinə soxulan dar, dərin /1000 m və çox/ körfəz. Köndələn kəsimi təknəvari, sahilləri yüksək, dik və sıldırım olur.Yüksək enliklərdə yerləşən Pleytstosen buzlaşmasına məruz qalan sahillər üçün səciyyəvidir /Skandinaviya yarımadası, Qrenlandiya, Alyaska, Odlu Torpaq./ Çay dərələri və tektonik çökəkliklər buzlağı və sonradan onu örtmüş dənizin fəaliyyəti nəticəsində yaranır.[1]

Həmçinin bax Redaktə

İstinadlar Redaktə

  1. Fiordlar // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.