Flare (dəqiqləşdirmə)

Flare (flêr), ingilis dilindən gələn bir söz olub aşağıdakı mənaları verir: