Flora Əlimirzəyeva-Mustafayeva

Flora Əlimirzəyeva-Mustafayeva — filologiya elmləri doktoru, professor, “Xarici dillər” kafedrasının müdiri (1988-2000), Azərbaycan folklorşünaslıq tarixində ilk dəfə olaraq Berlin Kral Kitabxanasının “Dits fondu”nda “Kitabi-Dədə Qorqud” un elmə məlum olmayan əlyazmasının saxlanıldıgı faktını aşkara çıxartmışdır. Bir neçə diplom və mükafatlar almışdır.

Həyatı redaktə

Flora Davud qızı 1945-ci il yanvar ayının 13-də Qazaxda müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Ağstafada 22 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1961-ci ildə M.F. Axundov adına APDİ-yə ( indiki ADU) daxil olub 1966-cı ildə həmin insitutu alman-Azərbaycan dilləri müəllimi ixtisası üzrə əla qiymətlərlə bitirmişdir.

1966-cı ildə müsabiqə yolu ilə D.Bünyadzadə adına AXTİ-nin (indiki ADİU) “Xarici dillər” kafedrasına müəllim seçilmişdir.

1973-77-ci illərdə S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU) qiyabi aspirantı olmuşdur.

1984-cü ildə “Azərbaycan folkloru slman dilində” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1988-ci ildən 2000-ci ilə kimi işlədiyi institutda “Xarici dillər” kafedrasının müdiri olmuşdur. 1991-ci ildə müsabiqə yolu ilə kafedranın dosenti vəzifəsinə seçilmişdir.

2008-ci ildə ““Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının alman dilinə tərcüməsi və tədqiqi “ adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 2012-ci ildən işlədiyi kafedranın professorudur.

Elmi yaradıcılığı ilə əlaqədar dəfələrlə Almaniyada olmuş, Berlin, Halle, Bonn, Köln, Maqdeburq, Drezden kitabxanalarında axtarışlar aparmış, Azərbaycan folklorşünaslıq tarixində ilk dəfə olaraq Berlin Kral Kitabxanasının “Dits fondu”nda “Kitabi-Dədə Qorqud” un elmə məlum olmayan əlyazmasının saxlanıldıgı faktını aşkara çıxartmışdır.[1]

Flora Davud qızı təşəbbüskar, vətənpərvər, demokratik fikirli bir ziyalıdır. O, 100-ə yaxın elmi-metodiki məqalənin, 10 monoqrafiya, kitab və dərs vəsaitinin müəllifidir. Almaniyada və Türkiyədə elmi məqalələri çapdan çıxmışdır. ””Kitabi Dədə Qorqud” dastanının alman dilinə tərcümə sənətkarlığı” adlı monoqrafiyası 1999-cu ildə Azərbaycan-Avropa Ədəbi-Mədəni Əlaqələr Mərkəzinin diplomuna layiq görülmüşdür.

İstinadlar redaktə

  1. Ş.Cəmşidov “Elm” qəzeti, 27 avqust, 2003-cü il, v. 27-28