Fosfat turşusu () qeyri-üzvi, kimyəvi və fosforlu turşudur. Fosfat turşusu və fosfat biokimyaekologiya üçün cox mühimdir. Fosfat kənd təsərrüfatı və sənaye üçün çox əhəmiyyətli kimyəvi məhsuldur. Fosfat bərk şəraitli yüksək tempraturda firofsfatdan (Xörək duzu) da kondensasiya oluna bilər.

Fosfat qrupu

Bütün hüceyrələri zülal olan fosfalar əlavə və aradan qaldırılması metabolik olan proseslərin tənzimləməsində əsas strategyadır. Fosforulizasya və defosforulizasya enerji saxlanmasında və yaşayış sistemlərinin azad olunmasında əhəmiyyətli yolları var.