Fosfor oksidi (V)

4P + 5O2 ---2P2O5 Fosfor (V) oksidkimyəvi xassələrinə görə digər turşu oksidlərinə oxşayır. Temperaturdan və götürülən suyun miqdarından asılı olaraq müxtəlif turşular alınır.

P2O5 + H2O ---0*C 2HPO3

P2O5 + 2H2O---20*C H4P2O7

P2O5+ 3H2O---100*C 2H3PO4

P2O5 suuducu xassəyə malikdir. Məsələn,o nitrat tuşusunu N2O5-ə,perxlorat turşusunu isə Cl2O7-Yə çevirir.