87 radonfransiumradium
Cs

Fr

Fr-TableImage.png
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə fransium, Fr, 87
Qrup, Dövr, Blok 1, 7, s
Xarici görünüşü
Atom kütləsi (223) q/mol
Elektron formulu [Rn] 7s1
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu ? 27 °C
(? 300 K, ? 80 °F)
Qaynama temperaturu ? 677 °C
(? 950 K, ? 1250 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Fransium (Fr) — D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 87-ci element. Fransium elementinin mövcudluğu Mendeleyev tərəfindən hələ 1871 ci ildə öncə görülmüşdür. Şərti olaraq ona “eka-sezium” adı verilmişdir və bir sıra alim bu elementi qeyri-radioaktiv mənbələr arasında axtarırdı. Fransium elementinin kəşfi Mariya Kürinin laboratoriyasında çalışan Marqarita Pereyə məxsusdur. Ona dövri cədvəlin 89-cu elementi –aktiniumun tədqiqatları tapşırılmışdır. O, ilk olaraq aktiniumun öz izotoplarından daha aktiv olduğunu müəyyən etmişdir və sonrakı analizlər ona, parçalanma dövrü 21 dəqiqə təşkil edən, yeni elementi ayırmağa imkan yaratmışdır. 1946-cı ildə Marqarita Pere elementə öz ölkəsi şərəfinə “fransium” adını vermişdir və bu element təbiətdə tapılmış sonuncu elementdir. Ekstremal aktivliyinə və tez parçalanmasına görə bu element kommersiya tətbiqini tapmamış, lakin atomunun radiusunun böyüklüyü və xarici rabitəsində bir elektronun olmasıyla fransiumun fiziki tədqiqatlarda köməkçi kimi istifadəsinə imkan yaradır.

Vikipediya Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyaya kömək edə bilərsiniz.
Əgər mümkündürsə, daha dəqiq bir şablondan istifadə edin.
Bu məqalə sonuncu dəfə Sevinc Cavidan tərəfindən redaktə olundu. 2 il əvvəl. (Yenilə)


 == İstinadlar ==

Erik Sserri 30 saniyə kimya haqqında kitabı, səh 20