87 radonfransiumradium
Cs

Fr

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə fransium, Fr, 87
Qrup, Dövr, Blok 1, 7, s
Xarici görünüşü
Atom kütləsi (223) q/mol
Elektron formulu [Rn] 7s1
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu ? 27 °C
(? 300 K, ? 80 °F)
Qaynama temperaturu ? 677 °C
(? 950 K, ? 1250 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Fransium (Fr) — D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 87-ci element.