Fuad Abdullayev - Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Fuad Abdullayev
Fuad Abdullayev.jpg
Doğum tarixi (64 yaş)
Doğum yeri Mişni, Laçın rayonu, Azərbaycan SSR
Milliyyəti azərbaycanlı

HəyatıRedaktə

Fuad Abdullayev 1 fevral 1956-cı ildə Laçın rayonunun Mişni kəndində anadan olub.

1963-1973-cü illərdə Mişni kənd orta məktəbində oxuyub.

1973-1978 ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakultəsində əyani təhsil alıb.

1990-cı ildən BDU-da çalışır.

Subaydır.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adlarıRedaktə

1973-1978, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1981-1984, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1984, f.-r.e.n., «Çoxqat sinquliyar inteqrallar hamarlıq modullarında»

Əmək fəaliyyətiRedaktə

1999- h/h , dosent, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1994-1999, dosent əvəzi, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1990-1994, baş müəllim, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

Apardığı dərslər: Riazi analiz (bakalavr pilləsində), Çoxölçülü analiz (ixtisas kursu), Analitik funksiyaların sərhəd xassələri və sinqulyar inteqral tənliklər (magistratura pilləsində).

30 elmi məqalənin və 2 kitabın müəllifidir.

Tədqiqat sahəsiRedaktə

  • Sinqulyar inteqral operatorlar və sinqulyar inteqral tənliklər.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakıRedaktə

  • 2001,Moskva, Rusiya: A.A.İlyuşinin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş «Deformasiya olunan cisimlərin mexanikası

problemləri»

  • 1999, Voronej, Rusiya: «Funksiyalar nəzəriyyəsinin müasir problemləri »

Seçilmiş əsərləriRedaktə

1.Bir sinif sərhəd inteqral tənlikləri üçün kollokasiya üsulunun əsaslandırılması. - Diferensial tənliklər, №1,2002.(Rus dilində).

2.İkidəyişənli funksiyalar üçün bəzi multiplikativ bərabərsizliklər haqqında. - Azərbaycan Respublikası, «Təhsil cəmiyyəti»,«Bilgi» dərgisi, fizika, riyaziyyat, yer elmləri, Bakı, №2, 2004.(Rus dilində).

3.Hilbert nüvəli ikiqat sinqulyar inteqralın struktur xassələri haqqında.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Bakı, 2004.(İngilis dilində).

4.Bir sinif qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliyin təqribi həlli haqqında.-Xəzər Riyaziyyat Jurnalı, №3, c.2, 2006. (İngilis dilində).

KitablarRedaktə

1.Ardıcıllıqlar cəbri.-Dərs vəsaiti, Bakı, 2004.(Azərb.dilində).

2.Furye sıraları nəzəriyyəsinə giriş.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2004.(Azərb.dilində).

MənbəRedaktə