Funksiyaların kompozisiyası və ya mürəkkəb funksiya

Fərz edək ki, funksiyası çoxluğunu çoxluğuna çevirir. funksiyası isə çoxluğunu çoxluğuna çevirir. Yəni olduqda , olduqda isə olur. Beləliklə bu iki funksiyanın ardıcıl tətbiqi ilə çoxluğunu çoxluğuna çevrilir. Bu iki funksiyanın ardıcıl tətbiqi nəticəsində çoxluğunu çoxluğuna çevirən funksiyaya funksiyalarının kompozisiyası deyilir və kimi işarə olunur. funksiyasına mürəkkəb funksiya deyilir. Eyni qayda ilə üç və daha artıq funksiyanın kompozisiyası təyin olunur.

ƏdəbiyyatRedaktə

  1. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti
  2. Колмогоров,Фомин,_Элементы_теории_функций_и_функ_анализа,1976