Gömülü sistemlər

Gömülmüş sistemlər (ing. Embedded System) mikroprosessorlu sistemlər olub, xüsusi funksiya yerinə yetirən, mexaniki, elektrik və elektro-mexaniki sistemlərin içərisinə gömülmüş kompüter sistemləri. Personal kompüterlərdən fərqli olaraq gömülmüş sistemlər xüsusi əməliyyatların öhdəsindən gəlmək üçün dizayn edilir.

Müxtəlif gömülmüş sistemlərRedaktə

Gömülmüş sistemlərin tarixiRedaktə

Gömülmüş sistemlərin tarixiRedaktə

XarakteristikasıRedaktə

İstinadlarRedaktə