GözəlləməAzərbaycan ədəbiyyatında geniş yayılmış lirik şeir.[1]

Çox vaxt qoşma və müxəmməs formalarında yaradılan gözəlləmədə şair, yaxud aşıq qəşəng qız və gəlinlərin, bəzən də sevgililərinin gözəlliyini, ağıl və mərifətini təsvir, onlara hörmət və məhəbbət duyğularını tərənnüm edir. Gözəlləmə dastan içində müstəqil əsər kimi də oxunur:

Yaraşır əndamına Geyindiyin sarı, gözəl!
Yaradan verib sana Belə ixtiyarı, gözəl!
Dolub əttar sinənə Bağçaların barı, gözəl!
Lütf eylə, mən xəstədən Əsirgəmə narı, gözəl!
Tək məta, xırıd eylə,
Aç indi bazarı, gözəl!...

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  1. Azərbaycan ədəbiyyarı