Gücləndirmə

Gücləndirmə — Gücləndirici dövrəsində siqnalın amplitudunun artırılması. Desibel ilə və ya əmsal şəklində ifadə oluna bilər (gücləndirmə əmsalının 100 olması, siqnalın amplitudunun 100 dəfə artırılmasını bildirir). Bu termin gərginliyə, cərəyanın gücünə və ya gücə aid işlədilir.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.