Construction labors in Chittagong, Bangladesh.

Günəmuzdçular — torpağı və daimi işi olmayan, yalnız gördükləri işə görə haqq alan adamlar.