Gəlinqaya (Şahbuz)

GəlinqayaAzərbaycanın Şahbuz rayonu ərazisində dağ. Zəngəzur silsiləsinin сənub-qərb yamacında yerləşir.– (hünd. 2876,0 m). Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb  yamacında, Naxçıvançayın sağ qolu  Zərnətünçayın mənbə hissəsində zirvə. Üst Pliosen yaşlı andezit-dasit tərkibli subvulkanik günbəzvari çıxıntıdır. Tektonik cəhətdən Ordubad qarılma zonasının şimal-qərb seqmentinin şimal-şərq cinahına aid Toğluqaya-Üçqardaş maili əyilməsinin hüdudlarında yerləşir. 

Gəlinqaya
Ümumi məlumatlar
Dağ sistemi Kiçik Qafqaz
Mütləq hündürlüyü 2876 m
Yerləşməsi
Ölkə  Azərbaycan
Vilayət

İstinadlar redaktə

Ədəbiyyat redaktə

  • Naxçıvan Ensiklopediyası, AMEA, Bakı, 2002, 596 səh.