Gəlir

Gəlir iqtisadiyyat sahəsində əsas struktur bölmələrinin rəhbər funksiyasını yerinə yetirir ,gəlirlərin qeyri bərabərliyi obyektiv və subyektiv ola bilər,insanların sahib olduğu fiziki və intellektual göstəricilər fərqlidi

Gəlirİstehsal olunan məhsulun, tikintinin və xidmətin satışından əldə olunan vəsaitlərə, məvacibə gəlir deyilir.

Xarici keçidlərRedaktə

  • Entrepreneurial Profit and Loss, Murray Rothbard's Man, Economy, and State, Chapter 8.
  • Thurow, Lester C. Profits // In David R. Henderson (ed.). Concise Encyclopedia of Economics (2nd). Indianapolis: Library of Economics and Liberty. 2008. ISBN 978-0865976658. OCLC 237794267.