Geoloji proseslər

Geoloji proseslər — Yerin daxilində və yer qabığında strukturların, yer səthi relyefin dəyişilməsinə, süxurların və mineralların parçalanmasına, onların əmələ gəlməsinə, yatım şəraitinin dəyişilməsinə səbəb olan proseslər.[1]

Həmçinin bax redaktə

İstinadlar redaktə

  1. Geomorfoloji Terminlərin izahlı Lüğəti "Elm" Bakı 2012 səh. 109