Geomorfoloji amillər


Geomorfoloji amillər - relyef əmələgəlmə amilləri, bütün yer kürəsinin yaxud onun hər hansı regionunun relyefini formalaşdıran endogen (Tektonika, vulkanizm) və ekzogen(eroziya, deflyasiya, karst və b.) amillərin məcmu. Keçmiş sovet geomorfoloqu İ.S.Şukin (1969) tərəfindən təklif edilmişdir.[1]

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Geomorfoloji Terminlərin İzahlı lüğəti "Elm" Bakı 2012 səh.111