Georgiyevsk traktatı (1802)

Georgiyevsk traktatı — 1802-ci il dekabrın 26-da Georgiyevsk şəhərində Rusiya ilə Quba, Talış xanları və Dağıstanın bəzi feodalları arasında bağlanmışdır.

Georgiyevsk traktatı
İmzalanma tarixi 26 dekabr 1802
Qüvvəyə minməsi 26 dekabr 1802

Sentyabr-dekabr aylarında Rusiya himayəsini qəbul etmək haqqında aparılmış danışıqlarda Rusiya tərəfindən Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı general Karl Knorrinq, Quba və Talış xanlarının nümayəndələri, həmçinin Tarki şamxalı, Qaraqaytaq usmisi, Tabasaran hakimi və digər Dağıstan hakimləri iştirak edirdi. Öz xahişlərinə görə Rusiya himayəsinə qəbul olunan Quba və Talış xanları, həmçinin Dağıstan feodal hakimləri, İran hücum edəcәyi təqdirdə ona qarşı çıxaraq Rusiya ilə birgə fəaliyyət göstərməyi, Cənubi Qafqazda ticarətin və Xəzərdə gəmiçiliyin inkişafına şərait yaratmağı, bir-birinə hücum etməməyi, daim ittifaqda, dostluqda olmağı öhdələrinə götürdülər.[1]

Traktat Azərbaycan və Dağıstanda Rusiyanın nüfuzunun güclənməsinə şərait yaratdı. Beləliklə çar hökuməti Azərbaycan xanlıqlarının ərazilərini zəbt etmək üçün hazırlıqlara başladı.

İstinadlar

redaktə
  1. Ҝеорҝијевск трактаты (1802) // Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы: [10 ҹилддә]. VI ҹилд: КубаМисир. Бакы: Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасынын Баш Редаксијасы. Баш редактор: Ҹ. Б. Гулијев. 1982. С. 70.