Gil — üzvi maddəsiz bərk lil

Daşvari gillərRedaktə

Daşvari gillər suda islanmayan daşabənzər kaolinit gilləridir (argillitlər). Əsasən müxtəlif çalarlı ağ və boz, bəzən zəif çəhrayı və bənövşəyi rəngli, qabığvari sınması olan qeyri-plastik və bəzən zəif plastik sıx süxurdur. Kollomorf quruluş (oolit, porfiroblast, lopavari, şırnaqlı, torlu və b.) və teksturla (məsaməli, bütöv, pulvari və b.) səciyyələnir, əsas kütləsi, demək olar ki, tam izotropdur. Qarışıqları kvars, mika və b. terrigen minerallardır. Daşvari gillər odadavamlı (1750-1790° C-yə qədər) olub, mərmər və müxtəlif saxsı məmulatı istehsalında işlədilir. Daşvari gillər müxtəlif ölkələrin karbon (bəzən təbaşir və b.) çöküntülərində geniş yayılmışdır. Daşvari gillər həm də elüvial əmələgəlmələrdə rast gəlir.

Çökmə gillərRedaktə

Çökmə gillər aşınma qabığının gilli və başqa məhsullarının yuyulub, daşınması və su hövzələrində çökdü­rülməsi nəticəsində əmə­lə gəlir. Bu hövzələrdə dəniz suyu elektrolitlərinin və kontinental hövzələrin humin birləşmələrinin təsiri altında gilli hissəciklərin koaqulyasiyası baş verə bilər. Çökmə gillərdə gil maddəsi terrigen və autigen olur. Daşınma, çökdürülmə və diagenezdə terrigen gil mineralları tam və ya qismən  dağılır, eyni zamanda, onların yeni növləri əmələ gəlir. Çökmə gillərə daxil olan materialın tərkibindən asılı olaraq polimineral və monomineral ola bilər. Mənşəyinə görə dəniz, laqun və kontinental gillərə bölünürlər.

Dəniz gilləriRedaktə

Dəniz gilləri gilli materialın dənizdə çökməsi nəticəsində əmələ gələn süxurlardır; sahilyanı və dərinsu zona gillərinə ayrılırlar. Sahilyanı gillər içərisində böyük miqdarda qırıntı materialı olan incə dispers hissəciklərin şirin və duzlu suların təmasında koaqulyasion və mexaniki çökməsi nəticəsində əmələ gəlir. Dərinsu zonasının gilləri daha bircins qranulometrik tərkib, mikrotəbəqəlik, istiqəmətlənmiş və massiv teksturla sə­ciy­yələnirlər. Dəniz gilləri incə fraksiyasının tərkibində illit, qlaukonit, montmorillonit, xlorit (autigen və terrigen) və kaolinit (terrigen, nadir hallarda autigen) iştirak edir.

Gil - dərini təmizləyirRedaktə

Məsaməli dəri bir çox insanın problemidir. Lakin bunun öhdəsindən gil maskası vasitəsi ilə gələ bilərsiniz.

Gil maskası dərinin ən dərin təbəqələrinə nüfuz edir və buradakı çirkləri çıxarır. Təmizlənib açılan məsamələr isə yığır. Gil maskası dərini qidalandırır və bərpa edir.

Evdə gil maskası hazırlamaq üçün bir miqdar gilə ehtiyacınız olacaq. Bu gili dəri tipinizə uyğun almalısınız. Əgər qarışıq və ya da normal dəriyə sahibsinizsə ağ gil, dəriniz yağlıdırsa, yaşıl gil almalısınız. Maskanı hazırlamazdan əvvəl dərini sabun və ya  təmizləyici gellə yumalısınız.

Gili sabunla təmas etdirməməlisiniz. Çünki bu halda başqa bakteriyalar törəməyə başlayır və maskanın heç bir faydası qalmır. Eyni səbəbdən gili plastik qabla da təmas etdirməməlisiniz, bunun yerinə şüşə qab istifadə edin.

Gil maskasının hazırlanması:

Ballı gil maskası

2 yemək qaşığı gili 4-5 yemək qaşığı suda əridin. Üzünüzdən axmayacaq hala gələnədək içinə 1 çay qaşığı bal əlavə edib qarışdırın. Sonra üzünüzə sürtün. Quruduqdan sonra ilıq su ilə yuyun.

Limonlu gil maskası

2 yemək qaşığı gili 4 yemək qaşığı suda əridin. İçinə bir neçə damcı təzə sıxılmış limon suyu əlavə edin. Tünd bir konsistensiya alana qədər qarışdırın. Üzünüzdə quruduqdan sonra ilıq su ilə yuyun.

Nanə yağlı gil maskası

Əgər sızanaq kimi dəri probleminiz varsa, gil maskanıza nanə yağı əlavə edə bilərsiniz. 2 yemək qaşığı gili 4-5 yemək qaşığı suda əridin. İçinə üç damcı nanə yağı əlavə edin. Tünd konsistensiya əldə edənə qədər qarışdırın. Üzünüzdə qurumasını gözləyin və sonra ilıq su ilə yuyun.

[1]

Həmçinin baxRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.
  • R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev, S.R.Hacıyeva. “Ekologiyanın əsasları” (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2006, s. 478 – 528.
  1. Saglamolun.Az saytı Kosmetologiya 02.12.2017  2872