Həll1)ətraflı fikirləşib düşündükdən sonra çətin və ya dolaşıq bir məsələ haqqında bu və ya digər nəticəyə, qərara gəlmə, ona cavab tapma; 2)həyata keçirmə (keçirilmə), yerinə yetirilmə; 3)axtarılan rəqəmi, cavabı və s. tapma. Məsələn, tənliyin həlli.

ƏdəbiyyatRedaktə

R.Əliquliyev, S. Şükürlü, S. Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.

Xarici keçidlərRedaktə

EN solution перевод на английский

solution