Həmədan yaxınlığında döyüş

Həmədan yaxınlığında döyüş25 dekabr 833-cü ildə baş vermiş döyüş.

Həmədan yaxınlığında döyüş
Yeri Həmədan, Abbasilər xilafəti
Nəticəsi Abbasilərin qələbəsi
Münaqişə tərəfləri

Abbasilər xilafəti

Xürrəmilər hərəkatı

Komandan(lar)

Afşin

Babək

İstinadlarRedaktə