Həmzəağa Orucov

Orucov Həmzəağa Davudoğlu; (1 fevral 1949) — fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.

Həmzəağa Orucov
Həmzəağa Davud oğlu Orucov
Həmzəağa Orucov.jpg
Doğum tarixi (72 yaş)
Doğum yeri Şamaxı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi fizika-riyaziyyat
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Mükafatları "Tərəqqi" medalı
(2009)

HəyatıRedaktə

Həmzəağa Orucov 1949-cu il fevralın 1-də Şamaxıda anadan olub.[1]1966-cı ildə orta məktəbi bitirib.1967–1972-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında təhsil almıb.1972–1975-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunun aspirantı çalışmışdır. 1975–1978-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.1976-cı ildə "Yüksək tərtib operator diferensial ifadələrin öz-özünə qoşma genişlənmələrinin tədqiqi" sahəsi üzrə Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi olmuşdur.1986–1995 Bakı Dövlət Universitetində dosent işləyib.1995-ci ildə "Diferensial operator tənliklər üçün sərhəd məsələləri" sahəsi üzrə Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır.1995-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində professor vəzifəsində çalışır.Həmzəağa Orucovun əsas tədqiqat sahəsi diferensial tənliklər sahəsi ilə əlaqədardır. 60-dan çox elmi məqalənin və 4 dərs vəsaitinin müəllifidir. Yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsində böyük əməyi var.

31 oktyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub.[2]

ƏsərləriRedaktə

Seçilmiş əsərlər

 • 1. Poliharmonik Tənlik üçün Yarımoxda Dırixle Məsələsinin Təqribi həlli. "Elm və Təhsildə İnformasiya — Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi" Beynəlxalq Konfrans, Bakı, sentyabr, 2004., s. 152.
 • 2. On Polinomial Aproximation of Solution of Caucy Problem for Operator Differential Equation. "İnternational Workshop On Analysis and its applications" Mersin-Turkey, 2004 september, p. 43.
 • 3. Polynomial approxi-mation of solution of Caucy problem for operator- differential equation. International Scientific conference Mathematical analysis, differential equations and their applications. September 18–23, 2006, Uzhgorod, Ukraine, pp. 166–167.
 • 4. Mücərrəd Eyler-Puasson-Darbu tənliyi üçün Koşi məsələsi" Elm və təhsildə informasiya-zommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. II beynəlxaq konfrans. Məqalələr. (2-ci kitab), Bakı. 01–03 noyabr 2007-ci il. s.403–407.
 • 5. Г.Д.Оруджев. "Спектральная задача для абстрактного бигармонического уравнения" Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci il dönümünə həsr olunmuş "Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 26 aprel 2008-ci il. s.108–109.
 • 6. Гладкость обобщенных решений дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве. ДАН Украин. ССР, №7, 1989 сер. А., с. 17–20
 • 7. Полиномиальное приближение решений задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений гиперболического типа. ДАН Украин, №10, 1992 г., с. 10–12
 • 8. О полиномиальном приближении решения дифференциально-операторных уравнений. Украин. Математ. Журнал, т. 45, №3, 1993 г., с. 140–142 .
 • 9. О скорости сходимости полиномиальных приближений решения задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений. ДАН Украины №9, 1993 г., с. 14–17.
 • 10. Полиномиальное приближение решений некоторых дифференциальных уравнений. Успехи математ. Наук, т. 48, вып. 4/292/, 1993 г., с. 190.
 • 11. О разрешимости граничных задач для абстрактного полигармонического уравнении. ДАН России, т. 334, №3, 1994 г., с. 281–283.
 • 12. Полиномиальное приближение решений диффернциально-онераторных уравнений высших порядков. Украин. Математ. Журнал, т. 46, №5, 1994 г., с. 952–955.
 • 13. Мücəррəд pоliharmoniк тənlik ücün yarimoxda Dirixle məsələsinin təqribi həlli. BDU-nun 90-illik yubileyinə həsr olunmus beynəlxalq elmi konfrasin materiallari. Bakı. 30–31 oktyabr 2009-cu il. с.110.
 • 14. О скорости сходимости полиноминальных приближений решения задачи Ейлера-Пуассона-Дарбу. Украинский математический конгресс. 2009.
 • 15. Banax fəzasında mücərrəd biharmonik tənlik ücün Коsi məsəlssi. Journal of Qafqaz University. № 27, 5 səh, 2009.
 • 16. Inverse Wave Spectral Problem with Discontinuous Wave Speed. Journal of mathematical Physicas, Analysis, Geometry. v. 6, № 3, Украина, г.Харьков, № 3, 2010.
 • 17. Öz-özunə qoşma olmayan pilləvari potensiallı Hill tənliyinin spektral analizi. Journal of Qafqaz University , N 31, 2011. 10 с.
 • 18. Применение метода конечного интегрального преобразования к решению смешанных задач для гиперболических уравнений с нелокальными "краевыми" условиями. "Journal of Qafqaz University", серия математика, N33, 2012.
 • 19. İkinci tərtib sərhəd şərtlətinə srektral parametr daxil olan diferensial operatorun məxsusi ədəd və vektorları haqqında. İnternational scientific conference of YOUNG RESEARCHERS –dedicated to the 90-th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev Qafqaz University, 26–27 Aprel, 2013-cü il, Baku, Azerbaijan.c.294–296.
 • 20. Application of the finite inteqral transformation method to solving mixed problems for hyperbiolic equations with irregular boundary conditions. //Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2014, vol. 40, Special Issue, p.p. 375–385
 • 21.Спектральный анализ одного несамосопряженного операторного пучка с разрывным коэффициентом. Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2014, № 4 (Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014,) № 4, pp. 25–31

Kitabları

 • Xətti Cəbr (Məsələlər) Dərs vəsaiti. Bakı, 2002.
 • Xətti cəbr və bəzi iqtisadi modellər, Bakı 2009
 • Analitik həndəsə, dərs vəsaiti, Qafqaz universiteti nəşriyyatı, Baki-2013. 215 с.
 • Xətti çəbr. dərs vəsaiti, Qafqaz universiteti nəşriyyatı, Baki-2014. 222 s.

Beynəlxalq seminar simpozium və konfranslarda iştirakıRedaktə

 • - Rusiya (Novqorod-1976, Novosibirsk-1980), Ukrayna (Çernovtsi-1989, Lvov-1992, Kiyev-1992) Moskva-1993, Hamburq-1995, Şiraz-1996, Təbriz 1997, Kiyev-2001.
 • - О скорости сходимости полиноминальных приближений решения задачи Ейлера-Пуассона-Дарбу. Украинский математический конгресс. 2009.
 • - О скорости сходимости полиноминальных приближений решения задачи Ейлера-Пуассона-Дарбу. Украинский математический конгресс. 2009.
 • - Применение метода конечного интегрального преобразования к решению смешанных задач для гиперболических уравнений с нелокальными "краевыми" условиями. BDU-nun Hesablama riyaziyyat kafedrasının 50-illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları, 2012
 • - Приближение решения задачи Дирихле для бигармонического уравнения полиномами Чебышева-Лагерра. Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri. Heydər Əliyevin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. may 29–31, 2013. Baku. Azerbaijan. s.186–187.
 • - Orudzhev H. D., Efendiev R. F. Wave propagation in graph like structure. Proceeding of 3 International scientific conferences of young researchers, p132, Qafqaz University 17–18 April 2015 , Baku ,Azerbaijan

İstinadlarRedaktə