Hərb və Sülh romanındakı obrazların siyahısı

Aşağıdakı siyahıda Lev Tolstoyun «Hərb və Sülh» romanındakı obrazların siyahısı təqdim edilmişdir. Siyahı əsas, ikinci dərəəli və epizodik obrazların ayrıca qeyd edilməsi şəklində hazırlanmışdır.

Nataşa RostovaAndrey Bolkonskinin balda ilk görüşü. (rəssam: L. Pasternak)

Rahat olması üçün siyahı kateqoriyalara bölünmüş, kateqoriyalar tərkibində isə adla əlifba sırası ilə düzülmüşdür. Kateqoriyalar tarixilik əsasında yox, obrazların romandakı mövqeyinə görə müəyyən edilmişdir.

Hər obrazın qarşısında, onun romanda ilk dəfə göründüyü səhifə qeyd edilmişdir. İlk rəqəm (rum rəqəmi) kitabın cildini (E həri isə Epiloqu), ikinci rəqəm (ərəb rəqəmi) cilddəki hissəni, üçüncü rəqəm (rum rəqəmi) isə fəsli bildirir. Adların bəzisinin qarşısında olan HəY işarəsi isə həmin obrazın tarixi şəxsiyyət olduğunu bildirir.

Əsas obrazlar — rus zadəgan ailələrinin təmsilçiləriRedaktə

RostovlarRedaktə

 • Rostov Andrey (Andryuşa) Nikolayeviç , Nikolay Rostovun oğlu. E, 1, IX
 • Rostov İlya Andreyeviç, qraf. I, 1, X
 • Rostov Nikolay İliç. I, 1, XI
 • Rostov Pyotr (Petya) İliç. I, 1, XI
 • Rostova Vera İliniçna. I, 1, XI
 • Rostova (Şinşina) Natalya , qrafinya, İlya Rostovun xanımı. I, 1, X
 • Rostova Natalya (Nataşa) İliyiçna, İlya və Natalya Rostovların qızı, Pyer Bezuxovun ikinci xanımı. I, 1, VIII
 • Rostova Natalya Nikolayevna, Nikolay Rostov və Marya Bolkonskayanın qızı. E, 1, IX
 • Sonya, qraf Rostovun qohumu. I, 1, XI

BolkonskilərRedaktə

KuraginlərRedaktə

 • Kuragin Anatoli (Anatol), knyaz Vasilinin oğlu. I, 1, IX
 • Kuragin Vasili Sergeyeviç, knyaz. I, 1, I
 • Kuragin Hippolit,knyaz Vasilinin oğlu. I, 1, II
 • Alina Kuragina (Aline), knyaz Vasilinin xanımı. I, 3, II
 • Kuragina Yelena (Elen), daha sonra — qrafinya Bezuxova, knyaz Vasilinin qızı, Pyer Bezuxovun birinci xanımı. I, 1, II, 3

BezuxovlarRedaktə

 • Bezuxov Kirill Vladimiroviç, qraf, Pyerin atası. I, 1, XXIII
 • Bezuxov Pyer (pyotr Kiriloviç), qraf. I, 1, II

DrubetskoylarRedaktə

 • Drubetskaya Anna Mixayilovna, knyaginya I, 1, V
 • Boris Drubetskoy, Anna Mixayilovnanın oğlu. I, 1, XI

MamontovlarRedaktə

 • Mamontova Katiş (Katerina Semenova), knyaz, qraf Kirill Bezuxovun qohumu. I, 1, XVI
 • Mamontova olqa, qraf Kirill Bezuxovun qohumu. I, 1, XVI
 • Mamontova Sofi, qraf Kirill Bezuxovun qohumu.. I, 1, XVI

KaraginlərRedaktə

 • Jüli Karagina, Mari Lvovnanın qızı. I, 1, X
 • Karagina Marya Lvovna. I, 1, X

DoloxovlarRedaktə

 • Doloxov Marya İvanovna, Fyodr Doloxovun anası. II, 1, X
 • Doloxov Fyodr İvanoviç, Semyonovski polkunun zabiti I, 1, VI

İmperatorlarRedaktə

Rus hərbiçilər, Rusiya ximətində olan xaricilərRedaktə

Əhəmiyyətli obrazlarRedaktə

Epizodik obrazlarRedaktə

 • Jerkov, Kutuzovun ordusunda qusar. I, 2, II
 • İlin, Pavloqrad polkunun gənc zabiti. III, 1, XII
 • Makk, general, Avstriya ordusunun baş komandanı   Avstriya imperiyası  Y. I, 2, III
 • Mişo, polkovnik, Moskvanın təslim edilməsi haqqında xəbəri Sankt-Peterburqa gətirir.  Y. IV, 1, II
 • Nevskiy (İvan Aleksandroviç ?), Kutuzovun ordusunda zabit, knyaz. I, 2, II
 • Pful, general  Y. III, 1, X
 • telyanin]], Denisovun dəstəsində qulluqçu. I, 2, IV
 • Toll, Austerlis döyüşündə kapitan — polkovnik  Y. I, 3, XVIII
 • Tuşin, artilleriya kapitanı. I, 2, XV
 • Şubert Karl Boqdanoviç (Boqdaniç), Pavloqrad polunun komandiri. I, 2, VIII

PartizanlarRedaktə

 • Lixaçev, Denisovun dəstəsindən olan kazak. IV, 3, X
 • Lovayski, Denisovun dəstəsindən olanpartizan. IV, 3, IV
 • Tixon Şerbatıy, kəndli, Denisovun dəstəsindən olan partizan. IV, 3, V

Daha az əhəmiyyətli obrazlarRedaktə

FransızlarRedaktə

HərbiçilərRedaktə

 • Belyar, general  Y. III, 2, XXXIV
 • Bertye, Fransa marşalı, Napoleon Bonapartın qərargah rəisi  Y. III, 2, VII
 • Bosse (Beausset), Fransa imperator sarayında xidmətçi. III, 2, XXVI
 • Vinsnet, barabançı. IV, 3, IV
 • Davü, Fransa marşalı  Y. III, 1, V
 • Kolenkur, general  Y. III, 1, VII
 • Morel, Rambalayın denşiki. III, 3, XXVIII
 • Mürat, Fransa marşalı, Neapolitan kralı  Y. III, 1, IV
 • Ramball, kapitan. III, 3, XXVIII
 • Rapp, I Napoleonun növbətçi adyutantı  Y. III, 2, XXIX
 • Fabviye (Fabvier), polkovnik. III, 2, XXVI
 • Yulner, polkovnik. III, 1, IV

Digər obrazlarRedaktə

 • Larrey, I Napoleonun həkimi. I, 3, XIX
 • Leron d’İdevil]] (Lerogne d’Ideville), I Napoleonun tərcüməçisi. III, 2, VII
 • Morio, abbat. I, 1, II
 • Mortemar. I, 1, II
 • Türen, qraf. III, 1, VI

Digər obrazlarRedaktə

DvoryanlarRedaktə

Masonlar — Pyer Bezuxovun tanışlarıRedaktə

 • İosif Bazdeyev (Osip) Alekseyeviç, mason. II, 2, I
 • Villarskiy, polyak qrafı, mason. II, 2, III
 • Smolyaninov, mason, loja rəhbəri. II, 2, III

Digər obrazlarRedaktə

 • Alpatıç, knyaz Bolkonski Nikolay Andreyeviçin adından mülklərini idarə edən. I, 3, III
 • Buryen (Bourienne) Amaliya Yevgeniyevna, knyajna Bolkonskayanın rəfiqəsi. I, 1, XXV
 • Karatayev Platon. IV, 1, XII
 • Lavruşka, Denisovun, daha sonra isə Nikolay Rostovun lakeyi. I, 2, IV
 • Mixail İvanoviç, knyaz Nikolay Bolkonskinin memarı. I, 1, XXVII
 • Tixon, knyaz Nikolay Bolkonskinin lakeyi. I, 1, XXVI

Epizodik obrazlarRedaktə

 • Anisiya Fyodrovna, Dyaduşkinin iqtisadçısı. II, 4, VII
 • Bazdeyev Makar Alekseyeviç, İosif Bazdeyevin qardaşı. III, 3, XVIII
 • Balaqa, sürücü. II, 5, XVI
 • Vereşaqin Mixail Nikolayeviç, antirus prokloasiyanın müəllifi. III, 3, XXV
 • Voronejin qubernatoru. IV, 1, IV
 • Dron, Boquçarovanın ağsaqqalı. III, 2, IX
 • «Dyaduşka», Rostovların Otradnoedəki qonşusu. II, 4, IV
 • Jober (Jobert), yezuit. III, 3, VI
 • İvnuşka, gəzgin. II, 2, XIII
 • Lorren (Lorrain), həkim, qraf Kirill Bezuxov tərəfindən dəvət edilmişdi. I, 1, X
 • Malaşa, Filidəki malikanənin sahibəsinin nəvəsi. III, 3, IV
 • Melyukova Pelageya Danilova, Rostovların Otradnoedəki qonşusu. II, 4, XI
 • Nastasya İvanova, qraf İlya Rostovun məzhəkəçisi. II, 4, IV
 • Palaqeyuşka, gəzgin. II, 2, XIII
 • Ferapontov, Alpatıçın Smolenskdə olan oğlu. III, 2, IV

Az xatırlanan obrazlarRedaktə

DvoryanlarRedaktə

 • , baron, Smolenskin qubernatoru  Y. III, 2 ,IV
 • Bekleşov Aleksandr, Baqrationun İngilis klubundakı müşayətçisi  Y. II, 1, III
 • Belova Aqrafena İvanova, Rostovların Otradnoedəki qonşusu. III, 1, XVII
 • Valuyev, İngilis klubunun üzvü. II, 1, III
 • Pyotr Volkonski, князь  Y. III, 1, XI
 • Qlinka, yazıçı, «Russkiy Vestnik» jurnalının naşiri  Y. III, 1, XXII
 • Jilinski, polyak qrafı. II, 2, XIX
 • Kaysarov, Andrey Sergeyeviç, Kutuzovun adyutantının qardaşı  Y. III, 2, XXII
 • Viktor Koçubey, qraf  Y. II, 3, V
 • Lopuxin, knyaz. II, 5, III
 • Maqnitskiy Mixail Leontiyeviç, Speranskinin qonağı  Y. II, 3, XVIII
 • Malvitseva Anna İqnatyevna, Marya Bolkonskayanın xalası. IV, 1, V
 • Meşerskiy, knyaz. II, 5, XXI
 • Narışkin Alkesandr, İngilis klubunun üzvü. II, 1, III
 • Stolıpin, Speranskinin qonağı. II, 3, XVIII
 • Filipp Pauliççi, markiz  Y. III, 1, XI
 • Peronskaya Mariya İqnatiyevna, qraf Rostovun qohumu. II, 3, XIV
 • Adam Çartorıjskiy, Xarici İşlər Naziri  Y. I, 3, IX

Xidmətçilər və kəndlilərRedaktə

 • Anton, knyaz Andreyin Boquçarovadakı xidmətçisi. II, 2, XI
 • Vasiliç, Rostovların kəndlisi. III, 3, XIV
 • Qavrilo, Axrosimovanın lakeyi. II, 5, XVI
 • Gerasim, Osip Bazdeyevin xidmətçisi. II, 2, I
 • Danila Terentiç, qraf Rostovun kamerdineri. III, 3, XXX
 • Demyan, Lısiye Qorıda kəndli. II, 1, VIII
 • Dunyaşa, knyajna Mariyanın himayə etdiyi gəzgin. III, 2, VIII
 • Yevstafyeviç, Pyerin sürücüsü . III, 2, XVIII
 • Yefim, Rostovların sürücüsü. III, 3, XVII
 • Josef (Joseph), Anatol Kuraginin lakeyi. II, 5, XVII
 • Zaxar, qraf Rostovun sürücüsü. II, 4, X
 • İqnat, Rostovların Moskvadakı evində xidmətçi. III, 3, XXII
 • Karp, Boquçarovada kəndli. III, 2, IX
 • Kondratyevna, Rostovların Otradnoedəki evində yaşayan kəndli. II, 4, IX
 • Mavr Kuzminiçna, Rostovların Moskvadakı evinin qapıçısı. III, 3, XIII
 • Mitka, Dyaduşknin sürücüsü, balalayka ifaçısı. II, 4, VII
 • Mişa, Rostovların Otradnoedəki evində lakey. II, 4, IX
 • Mişka, Rostovarın Moskvadakı evində xidmət edən Vasiliçin nəəsi . III, 3, XXII
 • Pyotr, Andrey Bolkonskinin lakeyi. II, 3, I
 • Polya, Rostovların Otradnoedəki evində xidmətçi. II, 4, X
 • Praskovya Savişna, knyajna Maryanın dayəsi. II, 1, VIII
 • Prokofi, Rostovların lakeyi. II, 1, I
 • Fyodr, Rostovların Otradnoedəki evində lakey. II, 4, IX
 • Filipp, Lısıye Qorıda zabit. II, 1, VIII
 • Foka, Rostovların Otradnoedəki evində xidmətçi. II, 4, IX
 • Çekmar Semyon, qraf Rostovun kamerdineri. II, 4, IV
 • Yakov, Anatol Kuraginin lakeyi. I, 1, IX

Daha az xatırlanan obrazlarRedaktə

 • Anişka, Marya Nikolayevnanın qızı, Moskvada küçədə Pyerlə rastlaşır. III, 3, XXXIII
 • Belova Anna Timofeyevna, Lısıye Qorıda Rostovlarla birgə yaşayan qoca. Э, 1, IX
 • Bitskiy, knyaz Andreyin Peterburqdan olan qohumu. II, 3, XVIII
 • Danilo, tədbir təşkiatçısı. II, 4, III
 • Desal, Andrey Bolkonskinin oğlunun müəllimi. III, 1, VIII
 • Dimmler Eduard Karloviç, musiqi müəllimi. II, 4, X
 • Dmitri Vasilyeviç (Mitenka), Rostovların mülk idarəçisi. I, 1, XVII
 • Jerve, Speranskinin qonağı. II, 3, XVIII
 • İlagin, Rostovların Otradnoedəki qonçusu. II, 4, VI
 • Yogel, rəqs müəllimi . II, 1, XII Yogel Pyotr Andreyeviç(1768—16.1.1855) — Moskva Dövlət Univrsitetində rəqs müəllimi, bal təkilatçısı.
 • Kozlovskiy, Kutuzovun növbətçi adyutantı. I, 2, XIII
 • Makarov, Doloxovun dostu, Anatol Kuragin və NAtaşa Rostovanın toyunda şahid olmalı idi. II, 5, XVI
 • Makeyev, hospitalda feldşer. II, 2, XVII
 • Marya Boqdanova, mamaça. II, 1, XVIII
 • Marya Henrixova, Pavloqrad polkunun həkiminin xanımı. III, 1, XII
 • Marya Nikolayevn, Moskvada küçədə Pyerlə qarşılaşan qadın. III, 3, XXXIII
 • Matrena Matfeyevna (Matryoşka), qaraçı. II, 5, XVII
 • Matvye, həkim. II, 5, III
 • Feoktist, İngilis klubunun baş aşbazı. II, 1, II
 • Xvostnikov, Doloxovun dostu. II, 5, XVI

Xatırlanan obrazlarRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

 • Тимрот А. Д. - Герои и образы романа «Война и мир», 1966

Xarici keçidlərRedaktə