Həvari Andrey

Xristianlıq
Jesus-Christ-from-Hagia-Sophia.jpg

P christianity.svg

Xristianlıq

Andreyİsanın on iki həvarisindən biri. Şimonun qardaşı, Cəliləli balıqçı. X şəklindəki çarmıxda ölmüşdür. ŞotlandiyaRusiyanın baş əzizi. 30 noyabr Əziz Andrey günüdür.

Andrey