Həzaracat

Həzaracat. Həzaristan Əfqanıstanın mərkəzində əsasən həzaraların yaşadığı tarixi ərazi.

Həzara bayrağı
Həzaracatın xəritəsi