Hacı Qiyasəddin ağa Dizaği

Hacı Qiyasəddin ağa Dizaği - Qarabağ bəylərindən, qurucu, xeyriyyəçi

HACI QİYASƏDDİN AĞA DİZAĞİ
Doğum tarixi

Həyatı Redaktə

Hacı Qiyasəddin ağa 1633-cü ildə Dizaq mahalının Qarğabazarı kəndində dünyaya gəlmişdi.

Kəndlərinin kədxudası olmuşdu. Qurucu və xeyrxah adam olub.

O, hicri-qəməri 1095-ci (miladi 1683/84) ildə doğma kəndlərində məscid tikdirmişdi.

Həmin məbəd Hacı Qiyasəddin məscidi adlanır. Tarixi abidə kimi qorunur.

Hacı Qiyasəddin ağanın Məhəmməd ağa adlı oğlu vardı.

Həmçinin bax Redaktə