Halo, göy cisimlərinin ətrafında görünən işıq halqası. Xristianlıq başda olmaqla bəzi dini rəsmlərdə müqəddəs olaraq qəbul edilən şəxslərin başlarının ətrafına nurlu olduqlarını göstərmək üçün çəkilirdi.

Ən tezi II əsrdə düzəldilmiş Greko-Buddist bir heykəl.
Son Axşam Yeməyi, (Simon Ushakov tərəfindən çəkilmiş rəsm əsəri (1685))