Harsburgit

Harsburgit – dərinlik ultraəsasi süxur-peridotitin növü. Qabbro-peridotit formasiyasına mənsub geniş yayılmış süxurlar. Tərkibi: olivin, rombik piroksen (enstatit, yaxud bronzit), aksessor xromşpinelidmaqnetit. Olivinin miqdarı piroksenə nisbətən çoxdur, adətən serpentinləşmiş olur, piroksen isə bastitə çevrilir.

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679