Misir heroqliflərində
Hecet
Heroqlif
HDtS2

Unikodu ḥḏt
Transkripsiyası Hecet
Mənası Ağ tac
və ya
S1
Yuxarı Misirin ağ tacı
Yuxarı Misirin ağ tacı

Yuxarı Misirin ağ tacı